2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU

clock Mayıs 2, 2012 11:32 author Site Yöneticisi tarafından yayınlanmıştır

2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU ÖNEMLİ DUYURU 

1.      2012 Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Forumu  2012 Haziran ayının 3 veya 4. haftasında yapılacaktır..

2.      2012 Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Forumuna, daha önce başvuran ve http://yenilikciogretmenler.meb.gov.tr web sayfasında yayınlanan proje müracaatı yapan öğretmenler katılacaktır. Proje müracaat listesinde ismi yer almayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. ( Ek de yer almaktadır)

3.      Projeler Proje Liderleri tarafından gönderilecektir. Projeleri son teslim alma tarihi 25 MAYIS 2012 CUMA   günüdür. Projeler bu tarihten önce aşağıda belirtilen kargo adresinde olacaktır. Bu tarihten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.      Genel Müdürlüğümüze ulaşan projeler arasından ön değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda 2012 Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Forumuna katılacak projeler web sayfasında yayınlanacaktır.

5.      Proje “Proje Bilgi Formu” ile  (imzalı ve mühürlü) birlikte gönderilecektir. (Ek de yer almaktadır)

6.     Projeler DVD ortamında gönderilecek, bu DVD   içerisinde Sanal Sınıf Turu (mavi) VCT ( http://yenilikciogretmenler.meb.gov.tr/page/ProjeDosyalar.aspx ) forumda sunulacak sunu ( Office 2010 PowerPoint ), proje hazırlama sürecinde oluşturulmuş materyaller (videolar, resimler, ses dosyaları vb ) yer alacaktır.  DVD üzerine proje ismi, il, ilçe, okul ismi, lider ve destek öğretmenlerin ad soyad bilgileri yazılacaktır.

NOT : Kargo içerinsinde proje bilgi forumu (imzalı ve mühürlü) hem çıktı olarak hemde DVD içerisinde elektironik olarak kayıt edilecek

KARGO ADRESİ :

Hüseyin KOCASARAÇ

Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

İleri Eğitim Teknolojileri ve Araştırma Grup Başkanlığı

Üst Kat 

Beşevler / Teknikokullar / ANKARA

Tel : 0. (312) 296 9400 / 9572 

EKLER :

 • 2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU PROJE BİLGİ FORMU :

  2012.xls (30,50 kb)

 • 2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNA MÜRACAAT EDEN PROJELER : 

          2012-Projeler.pdf (234,71 kb)

2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU İÇİN PROJE BAŞVURU FORMU ULAŞAN PROJE LİDERLERİNİN LİSTESİ

clock Aralık 10, 2011 16:54 author Site Yöneticisi tarafından yayınlanmıştır
 • E-postası ulaşan projelerin listesidir.

 • Bu proje listesi sadece ön başvurudur.

 • Projeler en geç 25 Mayıs 2012 Cuma günü MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde olmalıdır. Bu tarihten sonra MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ulaşacak projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 • Kargoyla ulaşan projeler arasından ön değerlendirme yapılacaktır.

 • Projeler DVD ortamında gönderilecek, bu DVD   içerisinde Sanal Sınıf Turu (mavi) VCT ( http://yenilikciogretmenler.meb.gov.tr/page/ProjeDosyalar.aspx ) forumda sunulacak sunu ( Office 2010 PowerPoint ), proje hazırlama sürecinde oluşturulmuş materyaller (videolar, resimler, ses dosyaları vb kayıt tarihleri ve yerleri belli olacaktır  ) yer alacaktır.  

 • 2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU İÇİN PROJE BAŞVURU FORMU ULAŞAN PROJE LİDERLERİNİN LİSTESİ: 2012-Projeler.pdf (234,71 kb)

2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU PROJE MÜRACAATI

clock Eylül 30, 2011 14:36 author Site Yöneticisi tarafından yayınlanmıştır

 

 • Proje hazırlamaya 2007-2008-2009-2010-2011 yıllarında Yenilikçi Öğretmenler / Yenilikçi Liderler (Bilişim Teknolojileri ile Proje Hazırlama) Kursuna katılan öğretmenler / okul yöneticileri müracaat edebilir.
 • Proje müracaatlarının son günü olan 18 Kasım 2011 Cuma günü mesai bitimidir.
 • E-posta ekinde onaylanmış şekilde, proje müracaat formunun taranmış şekli ve Excel hali birlikte gönderilecektir.
 • Sadece mail  (  e-posta : yenilikciogretmenler@meb.gov.tr ) ile gelen proje müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.

2012 PROJE  MÜRACAAT FORMU

2012muracaat.xls (738,50 kb)