Hikaye_2

2008 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU

İÇERİĞİN KALİTESİ BİRİNCİSİ

 Erol ŞAHİN

Tarih Öğretmeni

80 Yıl Anadolu Endüstri Meslek Lisesi

Akçapat / Trabzon

2007 yılında Çayeli/Rize de katıldığım yeniklikçi öğretmenler maratonunda 2.yılımı tamamladım. Tüm çalışmalarının özünde farkındalık kavramının yattığı, değişim ile yenilikçiliğin pozitif yönde gelişimi ifade ettiği bir program olarak görülmektedir. Öğretmen arkadaşlarımızla okulumuzun çehresini ve bakış açıksını yeniden değiştirmek için yeni bir programla tanışmanın fırsatını yakaladığımızı öğrencilerimizle çalışmalarımızın bu değişime ayak uydurarak devamını konuştuğumuzda, öğrencilerimizin gözlerindeki ışık bizlere her yorgunlukta yeni bir başlangıç için azim katmıştır. Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaların projeler mantıksal çerçevesine oturtulması üzerine yaptığımız paylaşımlar ile öncelikle yenilikçi lider öğretme olarak çalışmalarımıza başladık. Öğrencilerimizin çalışmalarından ürünlerini gördükçe son derece mutlu oldukları, okulun öğrenci ve ödev kavramı dışında pek çok yönü olduğunu keşfetmeleri ve yaşamaları onların okul ve gerçek hayatla olan ilişkilerini daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlamıştır. Öğrencilerimizin artık etkinliklerinde bu temel üzerinde sağlamlaştırılmış bir çalışma tabanı oluştuırmalarını sağladık.          

  Destek öğretmenlerimizle birlikte çalışmalarımızdaki bu ürün avantajlarını görmelerini sağlayarak onlarında okul ortamından başlayarak çevresinde bu değişimi yaşamalarına yardımcı ve dertsek olduk. Burada özellikle öğretmen arkadaşlarımızdan desteğe ihtiyaç hissederek d3eğişime yönlendirilenler ile değişimi yakalamış fakat paylaşıma henüz açmayan öğretmen arkadaşlarımızın okulu biz duygusu ile değişime yöneltmeleri takım çalışmaları açısında etkili sonuçlar ortay çıkardığı görülmektedir.        

    Kendi proje çalışmalarımıza baktığımızda okulumuzdaki etkinlikleri yenilikçi öğretmenler proje mantığı çerçevesinde yeniden ele almak aldığımız eğitim çerçevesinde çevremize uygulamaları ile verimliliğini yaşatmak oldukça etkili olmuştur. Eğitimde yapısalcı anlayış çerçevesinde etkinliklerimiz proje mantıksal çerçevesine oturtmak etkili çalışmaların ilk anahtarı olmuştur. Burada özellikle çalışmaların öğrencileri ile ortak bir anlayışta öğrenci merkezli eğitim ilkelerini taşıyan izleri ile teknolojini etkin bir şekilde kullanımı  verimli bir çalışma olarak ürünler ortaya koymaktadır. Her şeyde önce yapılanın yaşanması yaşanandan ürünlerin kullanılır olduğunun görülmesi bizim çalışmalarımızın etkili yönleri olarak ortaya konulabilir.