Tanıtım

Yenilikçi Öğretmenler; 

 • Bugünün öğrencilerini yarına hazırlamak için ihtiyaç duyulan türden öğrenimleri içine alan bir vizyona sahiptir,
 • Öğretme ve öğrenme konusunda tutkulu insanlardır,
 • Risk almaya, değişime kucak açmaya ve zorlukları göğüslemeye hazırlardır,
 • Bilgi ve düşünme yoğunluğuna sahiptirler, sürekli olarak analiz becerilerinden yararlanırlar,
 • Yeniliklere açık insanlar olarak öğrenmeye ve mesleki bilgi ve becerilerini güncellemeye devam ederler,
 • Diğer öğretmenlerden gelen yapıcı eleştirilere açık oldukları gibi onlara yapıcı eleştirilerde bulunmaya da hazırdırlar,
 • Bilişim teknolojilerini öğretme ve öğrenme ortamı ile bütünleştirirler,
 • Öğrenci-merkezli etkinliklerde yardımcı olurlar ve öğrencilerin işin ucundan tutmasına izin verirler,
 • Bir yandan ortaklıklar ve işbirliği için fırsatlar ararken diğer yandan bireysel katkılara da saygı gösterirler,
 • Yeni ve eski yöntemlerin harmanlanması ile eğitimde daha etkili bir tutum sergilerler,
 • Plan dışı veya öngörülmeyen soruları ve durumları etkin bir biçimde yönetirler,
 • İnisiyatif alırlar ve risk almaktan korkmazlar,
 • Yeni fikirlere açıktırlar.