Program

Yenilikçi Öğretmenler Programının Özellikleri

Öğretmenlere teknolojiyi etkin kullanarak nasıl ulusal ve uluslararası eğitim ve gelişim olanaklarından yararlanabileceklerini gösterir. Öğretmenler için özel olarak hazırlanmış web portallarını paylaşıma açar ve onların da kendilerini, yaptıkları uygulamaları ve projeleri sunmalarına olanak sağlar. Aynı zamanda küresel ve bölgesel paylaşım konferanslarını, ödül programlarını kapsayan bir şemsiye programıdır.

Bu program içinde yetişen öğretmenlerin yürüttüğü sınıf içi çalışmalarla öğrenciler ekip ruhunu, birlikte çalışma ve üretmenin keyif ve heyecanını yaşar. Sınıf dışı etkinliklerle dış dünyadaki gelişmeler, paylaşımlar ve sonuçta gurur kaynağı olacak olan ürün ve eserler ortaya çıkarır.

Programın ana hedefleri de şöyle:

Uygulanması planlanan ülkenin özelliklerine, ulusal amaç ve kültürüne dayanarak ve de ulusal eğitim politikalarını temel alarak programın uyarlanmasını ve başlatılmasını sağlamak,

Öğrenme kalitesini arttırarak bireyin tüm potansiyelini ortaya çıkarmasına destek vermek,

“Sürekli öğrenen birey” rol modeli olarak “öğretmen”i vurgulamak,

‘Teknolojinin, insanı esir alan değil de eğitimciye en büyük destek ve yardımcı araç olduğu’ doğrusunu her fırsatta ve her ortamda vurgulamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda beliren programın vizyonu ise;

Öğrenmeye istekli ve gönüllü öğretmenleri bir araya getirerek; paylaşımı ve iletişimi arttırmak, iletişim grupları kurmak,

İşbirlikçi bir yaklaşımla, kolay erişilebilir bilgi havuzları oluşturmak ve öğretmenlerin bu havuza katkı sağlaması için yüreklendirmek,

Öğrenme-öğretme süreci esnasında elektronik kaynaklar yoluyla öğretmene sürekli eğitim ve gelişim olanağı yaratmak,

Yeniliklerin benimsenmesi ve geliştirilmesi yolunda “iyi örnekler”in üzerinden ilerlemek ve onları paylaşıma açmak,

Öğretmenleri bilişsel ve tavırsal olarak katkıya davet etmek, onları öğrenme-öğretme sürecinin aktif paydaşları (psikomotor yönlerini de işin içine katan) olmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmek ve olanak yaratmaktır.