Proje

Yenilikçi Öğretmenler Proje Etiği 

  • Yenilikçi Öğretmenler Projelerine katılan öğretmenler; bu çalışmanın yarışmadan çok öğrenme-paylaşma ve gelişmeye odaklı bir “Proje Bazlı Öğrenme” çalışması olduğunun bilincinde olmalı.
  • Projeyi hazırlayan öğretmenler alıntıları ve kaynakçayı kurallara uygun olarak vermelidirler.
  • Bu proje çalışması içinde yer alan öğretmenler hazırlamış oldukları projeleri hiçbir surette AB Projeleri içinde sunamaz, kullanamazlar.
  • Değerlendirme esnasında öğretmenler centilmence davranır ve kendileri dışındaki diğer tüm öğretmenleri adil bir şekilde değerlendirirler.
  • Zaman yönetimine ve proje kurallarına uyarlar.
  • Projelere katılımın duyurulması veya sonuçların kamuoyu ile paylaşılması konularında MEB, EĞİTEK ve Microsoft ile “Gerçek bir Ortaklık” anlayışı içinde davranılması, okul bazında yapılacak olan bildirimlerde projenin MEB, EĞİTEK ve Microsoft’un desteğinde yürütüldüğünün vurgulanması ve diğer katılımcıların durumları ve sonuçları konusunda da “doğru” bildirimde bulunmaları önemle rica olunur. Sonuçların paylaşılacağı “Basın Bildirisi” projeyi yürüten kurumlar tarafından hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.