2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU ÖNEMLİ DUYURU 

1.      2012 Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Forumu  2012 Haziran ayının 3 veya 4. haftasında yapılacaktır..

2.      2012 Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Forumuna, daha önce başvuran ve http://yenilikciogretmenler.meb.gov.tr web sayfasında yayınlanan proje müracaatı yapan öğretmenler katılacaktır. Proje müracaat listesinde ismi yer almayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. ( Ek de yer almaktadır)

3.      Projeler Proje Liderleri tarafından gönderilecektir. Projeleri son teslim alma tarihi 25 MAYIS 2012 CUMA   günüdür. Projeler bu tarihten önce aşağıda belirtilen kargo adresinde olacaktır. Bu tarihten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.      Genel Müdürlüğümüze ulaşan projeler arasından ön değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda 2012 Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Forumuna katılacak projeler web sayfasında yayınlanacaktır.

5.      Proje “Proje Bilgi Formu” ile  (imzalı ve mühürlü) birlikte gönderilecektir. (Ek de yer almaktadır)

6.     Projeler DVD ortamında gönderilecek, bu DVD   içerisinde Sanal Sınıf Turu (mavi) VCT ( http://yenilikciogretmenler.meb.gov.tr/page/ProjeDosyalar.aspx ) forumda sunulacak sunu ( Office 2010 PowerPoint ), proje hazırlama sürecinde oluşturulmuş materyaller (videolar, resimler, ses dosyaları vb ) yer alacaktır.  DVD üzerine proje ismi, il, ilçe, okul ismi, lider ve destek öğretmenlerin ad soyad bilgileri yazılacaktır.

NOT : Kargo içerinsinde proje bilgi forumu (imzalı ve mühürlü) hem çıktı olarak hemde DVD içerisinde elektironik olarak kayıt edilecek

KARGO ADRESİ :

Hüseyin KOCASARAÇ

Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

İleri Eğitim Teknolojileri ve Araştırma Grup Başkanlığı

Üst Kat 

Beşevler / Teknikokullar / ANKARA

Tel : 0. (312) 296 9400 / 9572 

EKLER :

  • 2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMU PROJE BİLGİ FORMU :

    2012.xls (30,50 kb)

  • 2012 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNA MÜRACAAT EDEN PROJELER : 

          2012-Projeler.pdf (234,71 kb)