• Proje hazırlamaya 2007-2008-2009-2010-2011 yıllarında Yenilikçi Öğretmenler / Yenilikçi Liderler (Bilişim Teknolojileri ile Proje Hazırlama) Kursuna katılan öğretmenler / okul yöneticileri müracaat edebilir.
  • Proje müracaatlarının son günü olan 18 Kasım 2011 Cuma günü mesai bitimidir.
  • E-posta ekinde onaylanmış şekilde, proje müracaat formunun taranmış şekli ve Excel hali birlikte gönderilecektir.
  • Sadece mail  (  e-posta : yenilikciogretmenler@meb.gov.tr ) ile gelen proje müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.

2012 PROJE  MÜRACAAT FORMU

2012muracaat.xls (738,50 kb)