07-11 Eylül 2009 tarihileri arasında Yenilikçi Öğretmenler Uşak ilinde.